Skip to main content

Onze diensten

 • samenstellen van jaarrekeningen;
 • fiscale advisering;
 • verzorgen van alle soorten fiscale aangiften;
 • bezwaar- en/of beroepsprocedures;
 • inrichten en/of voeren van uw administratie;
 • verzorging salarisadministratie;
 • verzorgen van tussentijdse verslaglegging;
 • begeleiding bij de financiële planning op langere termijn;
 • advisering bij bedrijfsopvolging of -overname;
 • assistentie bij het starten van een onderneming;
 • begeleiding bij het opstellen van begrotingen en financieringsaanvragen

Belastingadvies

Onze maatschappij verandert voortdurend. Als gevolg daarvan wijzigt de wetgeving, zeerzeker ook de fiscale. Voor u als ondernemer is het dan ook vrijwel onmogelijk alle wijzigingen bij te houden en optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de wet biedt. Daar staat tegenover, dat er van u als ondernemer wel wordt verwacht dat u aan alle fiscale verplichtingen blijft voldoen.

Wij zijn u behulpzaam bij het vinden van de juiste weg in het doolhof van de fiscale wetgeving. Met advies, toegespitst op uw persoonlijke situatie, willen wij ervoor zorgen dat u niet méér belasting betaalt dan nodig is. Hierbij houden wij niet alleen rekening met de bestaande wetgeving, maar ook met mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Onze adviezen bestrijken een breed gebied; van de keuze van de optimale ondernemingsstructuur, bedrijfsopvolging, fusie en overname tot estateplanning. De fiscale werkzaamheden gaan bij Timmerhuis & Partners verder dan het geven van advies alleen.

Zowel de ondernemer als de (vermogende) particulier kan bij ons terecht voor zijn fiscale aangiften,  fiscale advisering , bezwaar- en beroepsprocedures.

Accountancy

Op basis van uw financiële administratie neemt u zelf beslissingen voor uw onderneming. Daarom moet u erop kunnen vertrouwen dat deze administratie compleet en betrouwbaar is.
Wij begeleiden en adviseren u op een actieve manier met als uitkomst dat u in staat zult zijn tijdig zaken bij te stellen om uw bedrijfsresultaten te optimaliseren.

Wij doen meer dan het controleren of samenstellen van jaarstukken alleen. U kunt, indien gewenst, gedurende het hele jaar periodiek informatie krijgen over de door u behaalde en de door ons geanalyseerde resultaten. Als gesprekspartner, adviseur en klankbord stellen wij u in staat efficiënt en goed in te spelen op door interne en externe factoren veroorzaakte veranderingen binnen uw onderneming.

Consultancy

Heeft u soms het gevoel dat de bank niet met u meedenkt, dat u onvoldoende inzicht heeft in de (financiële) vraagstukken binnen uw bedrijf.
Als ondernemer staat u soms voor vraagstukken, waarbij u over geen of onvoldoende kennis beschikt. Het is dan moeilijk om de juiste beslissingen te nemen. In nauwe samenwerking met Van der Heijden Financieel,  Bancair Advies & Bedrijfsconsultancy kunnen wij u adviseren zodat u weet waar de knelpunten liggen. Gezamenlijk optrekkend zijn wij dan ook uitstekende sparringpartners. Wij voelen ons betrokken bij uw bedrijf en gaan daarom net een stap verder. 

Een ondernemer die op zijn tenen loopt, komt niet verder.

Met onze begeleiding en in samenwerking met Jos van der Heijden zult u merken dat ook u in staat bent uw grenzen te verleggen.