Wie zijn wij

Wij zijn van mening dat de klant het best geholpen kan worden met de inzet van de juiste middelen en kwaliteiten. De cliënt dient niet het risico lopen dat kansen onbenut blijven of dat gevaren niet onderkend worden, daarom heeft hij méér nodig dan sec accountantsdiensten.

Een goede communicatie van onze zijde, maar zeer zeker ook van de zijde van u als klant, is daarbij een belangrijk vereiste. Onder het motto "wij kennen u" zult u daarom altijd rechtstreeks verbonden zijn met één van ons en kunt u, voor zover mogelijk, direct antwoord verkrijgen op de bij u spelende vragen. Daarom geen door ons overbodig geachte secretariële ondersteuning. Cliënten hebben een vaste contactpersoon, die op de hoogte is van alles wat er bij u speelt.


Door onze expertise op het gebied van belastingen zijn wij uitstekend in staat de fiscale taken voor onze klanten uit te voeren.

Als lid van de organisatie Register Belastingadviseurs leveren wij kwalitatief hoogwaardige diensten voor het MKB tegen betaalbare tarieven. Daarnaast kan, doordat de accountancywerkzaamheden (mede) door een belastingadviseur worden uitgevoerd, een eventueel zich voordoend fiscaal probleem in de cijfers met deze manier van werken sneller worden herkend. Hierdoor kan een tijdsbesparing in het vervolgtraject ontstaan.

In een tijd van individualisering en maatschappelijke anonimisering adviseren wij met persoonlijke betrokkenheid ondernemingen in het MKB, non-profit instellingen, vrije beroepsbeoefenaren en (vermogende) particulieren. Als gesprekspartner, adviseur en kritisch klankbord stellen zij u in staat efficiënt en goed doordacht in te spelen op veranderingen binnen en buiten uw onderneming.

Wij zijn in het algemeen een bewaker en beschermer van financiële en fiscale belangen en komen, binnen de mogelijkheden van het belastingrecht, met voorstellen die rekening houden met de persoonlijke omstandigheden. Hierbij worden de mogelijkheden helder en duidelijk voorgelegd, zodat de cliënt zelf kan meedenken en beslissen.

Kortom, persoonlijke en no nonsens dienstverlening voor het MKB.